De zorg die geleverd kan worden is: ondersteunende- en activerende begeleiding, verzorging en sommige verpleegkundige handelingen.

De uitvoering is o.a. mogelijk op locatie, op school of rondom het huis van de zorgvrager.

In een kennismakingsgesprek worden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent de zorgvraag. De verwachtingen worden uitgesproken en als het klikt kan de hulpverlening beginnen. Een proefperiode is voor allebei de partijen handig om te kijken of het in de hulpverlening ook klikt en daarom streef ik er ook naar om die in te plannen. Gedurende de begeleiding/ zorgverlening wordt te allen tijden rekening gehouden met de wens van de zorgvrager die altijd kan veranderen of aanpassing nodig heeft.


 

   Heppie Zorg | Arnhemseweg 42, 7331 BL Apeldoorn | 06-102 177 82 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.